Merhaba-Berâat Sahibi.
-Mâlik
-Uçmak
- Zebâni.

-Temize çıkma. Temizlik,
- Münezzehiyet.
- Bulaşık ve giriftâr olmama.
-Âri olma.
- Bir davânın neticesinde suçsuz olduğu anlaşılması.

: Kelimenin başına gelerek "Sâhip, Mâlik olan"
mânasını verir.
- Gece uçan kuşlardan birisi/Erkek baykuş.
-Işık, aydınlık.

Bab:: Kapı
-Sığınacak Yer
-Tövbe Kapısı
-Kitab/Fasl/Mevzu.
- Lâyık, uygun, münasib, elverişli.
- Hayır, uğur.
-Şom.
- Şer, kötülük
- Kovmak, uzaklaştırmak.