Merhaba-uyak
-en az iki mısra sonunda. anlamı ayrı, yazılışı aynı iki sözcük arasındaki ses benzerliği
-Yarım Kafiye:Tek ses benzeşmesine dayanan kafiyeye yarım kafiye
-Tam Kafiye:İki ses benzeşmesine dayanan kafiyeye tam kafiye
-Zengin Kafiye:İkiden fazla sesin benzeşmesiyle oluşan kafiye
-Tunç Kafiye:Kafiyedeki kelimelerden birinin, diğerini içinde aynen bulunması
yani tekrar edilmesiyle oluşan kafiyeler tunç kafiye
-Cinaslı Kafiye:Yazılışları ve okunuşları aynı anlamı farklı olan kelimelerle
yapılan kafiyeye cinaslı kafiye denir.

Yaralı temenniler gibi saklıyorum seni,
zamansız seçtiğim tuzaklar dil yarası şimdi,
sığınası imkanları çürüteli,
göz görmeyince gönül surat asıyor besbelli..