Merhaba-tekil ve tikelden tümeli
- özelden geneli çıkaran uslamlama yöntemi
-bilmek için sınamak, gözlemlemek, olayları çözümlemek
- ayrı olaylardan genellemeler yapmak ve sonuçlar çıkarma yöntemi
-bir sınıfa giren bütün öğelerin incelenmesi sonucu olan tam tümevarım
-bütün öğelerin incelenemeyeceği durumlarda zorunlu olarak başvurulan ve çok sayıda öğenin incelenmesiyle yetinen eksik tümevarım