Merhaba-zarnîx[farsça]: “sarı renkli”.
- arsenik sülfit
-parlak sarı renkte zehirli bir mineral.
-arseníkion[Yunanca ]
-arsenik ruhu[Albertus Magnus]
-Altin katalizoru
-Egzama tam tedavisi olmayan bir cilt hastalığı.
-Hamam Otu:Tuy dokucu