Merhaba-NEOLİTİK ÇAĞ(M.Ö 8000-5500)
-Son buzul çağının bitişiyle iklimde meydana gelen değişim daha ılıman ortamda yaşayan bitki
ve hayvan türlerinin çoğalmasına olanak vermiş, günümüzdekine benzer doğal bir ortam oluşmuştur
Arpa, buğday gibi bitkilerle koyun, keçi ve domuz gibi hayvanların yabani ataları bu ılıman ortamın flora
ve faunasının arasına girmiştir
Bu olumlu değişimin sonucunda insanlık tarihinin ilk büyük devrimi olarak kabul edilen
NEOLİTİK DEVRİM yaşanmıştır