Merhaba-Üfürmek. Üfürük. Kabarık olan.
-Koku. Rüzgârın hafif esişi. Azıcık koku.
-İn-San'ı bir koza gibi saran ışıklı hale.
-insan bedeni çevresindeki manyetik alan.
-Psychoactive: Nefsanî Tesirlerin Aktivasyonu.
-Influencia Psíquica: Psişik Etkileşim/Medyum Etkisi.
-Ruh, Atmosfer, Hava, koku.
-Gizemli ortam.
-Buhar.

Kur'an da:
Sûr'a nefha edileceği o gün (mezarlardan kalkıp, mahşer denilen alana) bölük bölük gelirsiniz. (Nebe' sûresi: 18)

Onların beklediği sâdece bir sayhadır (sûr'a ilk üfürülüştür) ki, onlar birbirleriyle çekişip dururlarken, kendilerini yakalayıverir. (İşte o zaman) bunlar bir vasiyyette bile bulunamazlar. (Hattâ o vakit, onlar çarşıda ticârette iken) âilelerine dahi dönecek (halde) değildirler (hemen can verirler). sûr'a nefholunmuştur. Artık bakarsın ki onlar, kabirlerinden (kalkıp) Rablerine doğru sür'atle giderler. (Yâsîn sûresi: 49-51)