Merhaba-Kabul edilmesi ve yerine getirilmesi zorunlu olan
zihinsel uygulamalar
-Zâhirî Önermeler.
-Zâhiriyye:Görünüşte olduğu gibi.
- Zâhire âit ve müteallik.
-Asıl ve hakiki olmayan.
- Zâhiriyyun mezhebine âit olan.
-Zorlamak. Sözünü geçirmek. İnfaz.
-Yakıştırmak. Yerine getirmek.
-Karşılaştırmak.
-Bir kaide, kanun veya emri yerine getirmek.
-Kıyas ve tahmin etmek.
-Benzetme, uydurma.