Merhaba-Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih.
-Vekayiname
- Kronolojik yazılmış tarih.
-Gazete veya dergilerde çıkan aktüel konularla
ilgili küçük hacimli yazılar.
-Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş/süreğen
konular.
-Tarih, harita ve karakterize edilerek sunulmuş
olayları yazmak
-Dergi adi