Merhaba-Ağız kalabalığı yapmak/Boş laflar etmek.
-Atıp tutmak/Abartılı konuşmak.
-Jest ve mimiklerle konuşmak.
-Ateş püskürmek/Farfara yapmak.
-Büyük söz söylemek
-Bağırarak atıp tutmak/Yüksekten atmak.
-Yüksek perdeden konuşmak
-Yaptığı bu işten getirim sağlamak.