Merhaba-Günlem, Günün olaylarını kayda geçirmek.
- Süreğen/Medusa.
- olayları oluş sırasına göre yazılmış tarihsel yapıt.
-Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser.

-Tarihler ve haritalar vs. gibi örnekler kullanarak türettiği
fikirlerine destek aramak ya da bu figürleri temel kabul
yaparak çözüme gitmeye çalışmak.

- Cenab-ı Hakk'ın yeniden icad ederek yarattığı şeylerden meydana gelen,
kendi Zâtına mahsus delil.