Merhaba-Değişken, karakteristik özellik.
-Veri, etken.

-Muaddil; Mütehavvil-i Mutavassıt:
- İyi ile kötü arasında/ortada bir alan.
-Düzelten, müsâvi ve beraber kılan, denkleyen.
-Islâh edici vasat.
-Sürekli şekil değiştiren ve nakleden.

-Konik bir yapının tepe noktasından, koninin taban alanı
merkez noktasına indiği kabul edilem mevhum dikme.

- Seçiciler/Muhadded/Tahdid ediciler.
- Sınır Belirleme/İhtirazi kayıtlar:
-Zincirleme.
-Zincir gibi birbirine bitişik kısımlar olma.
-Silsile peyda etme.

-Bir query ya da stored procedure çalıştırıldığında kullanılan bilgi.