Merhaba- Bir şeyin içyüzü, aslı, esası.
- Bir şeyin neden ibâret olduğu, künhü, hakikatı.
-Hakikat'tin geneli:

Hakikat:Mevcudatta belirgin olan
Mahiyet: Hem Mevcudat ve hem Ma'dumatta
Bulunmama boyutunda belirgin olan
( müstameldir/amel edilir/kullanılır ve faydalanılır.)