Merhaba-Devir, tedvir, döngü,
-Bir eksen üzerinde dönme/Devretme.
-Period: Çevrim, devre, süreç, gün, fasıla, ahit, aşama,
Belirli aralıklarla aynı olayın yeniden oluşması, belli
aralarla tekrarlama.
-Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi
değişikliğin her biri.
- Her çevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına
döner.

Örneğin:
Bir dalgalı akımda, en büyük pozitif (+) akımdan
en büyük negatif (-) akıma ya da bunun tersine gidişi bir
çevrimdir.