Merhaba-Söz bilimi, belâgat
-Konuşmacı, yazar, dinleyici ya da okuyucu gibi
Sözel iletişimde bulunanları
Eğitmenin ilkeleri, kuramsal temelleri.
-İkna san'atı
-Sözcüklerin etkili biçimde kullanıldığı edebî yazı veya konuşma
-Çoğunlukla samimiyetsizlik ve abartı İma eder bi*çimde,
gösterişli ya da süslenmiş kelimelerden oluşan İfade.

Baglaminda
"Sanırım bir kimse için eğitiminin ana konusu,
şiir yapıtlarını anlamakta yeteneğini göstermek
olmalıdır, yani şairin ne dediğini değerlendirerek
hakkında karar verebilmelidir; Neyi yerinde neyi
yersiz söylediğini, şiiri analiz etmeyi, yapıtla
ilgili sorulara cevap vermeyi iyi bilmelidir."
PLATON
Protagoras