Merhaba-Türlü tezgâhlar kurarak oyalayan, bahaneler bularak
gelişimi engelleyen akıl oyunları.
Özellikle karar anlarında devreye girer. Nöbet alır.

-borçlunun kendisine karşı açılmış olan edim davasında
borcunu yerine getirmekten kaçınabilmek için ileri sürebileceği özgün nedenler.
defiye en belirgin örnek zamanaşımıdır.
zamanaşımı, borçluya edinimini yerine getirmeyi
kesin olarak reddetme olanağı sunduğundan kelli,
kesin defi türündendir.
defiyi itirazdan ayıran en belirgin özellik,
davada taraflarca açıkça ileri sürülmedikçe
yargıç tarafından kendiliğinden gözönüne alınamamasıdır.