Merhaba-impulse.
-Fizyolojik veya ruhi dengenin değişmesi sonucu ortaya
çıkan, canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen
gerilim.
-Libido:Cinsel istek ya da dürtü.

DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUKLARI

-Kişinin gerek kendisine gerekse çevresinde ki insanlara zarar verebilecek
bir takım davranışlarda bulunmak için, içinde karşı konulmaz bir istek duyması
ve bu istek karşısında direnç gösteremeyerek
bu davranışları gerçekleştirmesi durumudur.