Merhaba-GÖRÜNÜŞ
-ORTAYA ÇIKMA

-Eski Yunan'da tanrıların yüceliklerini ölümlülere göstermeleri.
Kişi ya da durumla ilgili önemli bir gerçeğin birdenbire ortaya
çıkışı.

-Homeros'a göre düzenli ortaya çıkan, insanlara yardım eden
onlarla savaşan ya da sevişen tanrılar.

-Herodot'a göre hastalara, acı çekenlere çoğu zaman düşte
ve bazen uyanık halde de görünür hale gelen Asklepios gibi
iyileştirici epifanyalardan bahseder.