Merhaba-Hakikatte olmayan bir durumu varmış gibi göstermek
için anlıkta yapılan eylem; somut bir olayı soyut bir
model ile gösterime sokmak; taklidini, suretini ya da
benzeşenini ortaya çıkarmak.

-Bu noktada birey / halife, önceden yüklenmiş/yüklediği
tasavvur / projeler ve bağlı yazılım ya da fotoğrafların
özgürce kurgusal çevirimini yapar.

-Dolayısı ile bağlantılı rastgele hayaller fantastik biçimde
ve darbeler ile nöbetleşe / periyodik tarzda birbirini takip
eder; acayip ve olağanüstü doğal olaylar akışı görünür
hale gelir.

- düşlem / düş gücü