Merhaba-Âyet.
-Vâkıa, olay.
-Yeni bir şey, ilk defa olan.
-Rastlantı, Tesadüf; beklenmedik olay.
-Zuhur, Terekküb.
-Haber.
-Aktüalite.
-Emr.
-Hârika.
-İbret.