Merhaba- Halkedilmemiş nutfe/suret verilmemiş canlı
- Tevhidden sapmış/dalâlette olan kimse
- Toprağın verimsizliği ve nebatın azlığı
- Dünyadaki rızkını tüketmemiş olduğu halde, ceza olmak üzere ruhun/canın alınması
- Bizatihi mevt (ölüm): ecellerin gelmesi sonucu ruhların/canların çıkması -ki bu da, ölen kimsenin dünyaya dönüşünün sözkonusu olmadığı ölümdür-