Merhaba-Yenilecek, içilecek,
-Giyilecek
-Faydalanılabilecek şey
-Kazanmak ve faydalanmak
- Faydalanılan herhangi bir şeye denilebilir. Me ta', satılık kumaş ve kullanılacak alet ve edavat, gerek aletler ve edavatlar gerek mallar ve diğer faydalanılmaya yarayan az çok gerekli şey manalarına gelir. -(Türkçe'de "matah" dediğimiz zaman bu manayı kastederiz.)

-"Metâ-ı gurur", müşteriyi kandırmak için allanıp pullana rak hoş gösterilen ve alındıktan sonra aşağılık olduğu anlaşılan mal demektir.
-"faydalanma yetkisi bulunulan evler" anlamındadır.(Kur'an)

Meta', dört şekilde tefsir edilir:

1. Ulaşılacak/varılacak son nokta
2. Menfaatler/faydalar
3. Boşanan kadına verilen mut'a/kendisi ile yararlanılacak herhangi bir mal
4. Demir, kurşun, kırmızı ve sarı ba kır