Merhaba-Bir şeyi kıymetlensin diye saklayan.
-İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit
şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye saklayan.
-Vurgunculuk, bozgunculuk.
-Tahmin/üzerinde düşünme/kurgu/fikren mütalaa.
-Zihnen tertip-tahlil etmek/Dayanaksız görüş.
-Borsada oynamak/
-Duyum/Teori/Kuramsal Düşünme.
- http://www.supermeydan.net/forum/for...read71410.html