Merhaba-İşlemci
- Düzenleyici
-İşlemci, bu noktada elinde bulunan imkânları da kullanır.
- Düzenlenmiş lûgatler, dilbilgisi,etimoloji yardımcı olan sistemlerdir.
-Kişi, tasavvur sınırları dahilinde bir
"Evrensel Gerçekliğin yaratıcısıdır/Failidir.