Merhaba-Uslamlama
-Tasım
-Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı
çıkarma temeline dayanan bir uslamlama yolu
-kıyas,
( kişinin bilgisi/Ideae oranı/limiti kadardır.)