Merhaba-Tergib ve teşvik ile kandırma, doyum
sağlama yöntemi

-Heyecan, merak, batına yöneliş, kişisel ve
türev bilgilerinin içeriğine tam kabul ve bu
ölçü ile karar verme,

-, izlenimlere önem, akıl
ve zekâ verilerine güven gibi direktiflerin
güncel bellek kanalından akışlar/sezgiler ile
doğal yoldan ve kolayca kişiye ulaştırılması

-Tahayyül yolu ile, edilgen kişinin zihninde
hayalî varlıklar oluşturmasi
-Yarattırdığı görüntülere meyil.

-Duymayı gerçekleştiren işlev.
Ruhsal-fizyolojisel,psikofizyolojik bir işlevdir.
- Duyularla algılanan duyguların varlığından bilgi edinme işidir.
-Gönül akışı/Yönelim etkisi