Merhaba-Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı
arasında bağ kurma gücü.

-Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın
tasarımlama yetisi.

-İnsanın istediği şeyleri gözünde canlandırabilme
yetisinin ürünlerini kapsayan evren/Kâinat.

-İcat kudreti/Yaratma gücü/Hayal gücü
-Düşlem/Tasarım/Rüya

- Yeni fikirler oluşturma ve bunları hızlı bir şekilde
ifade etme/açığa vurma yeteneği.