Merhaba

-Ufuklar.
-Yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak dâire.
-Etraf. Cihetler.
-Görüş ve dönüş sınırları.
-Karşıtı: Enfüs