Merhaba-Seyredilecek, gezilecek yer.
-Tenezzüh ve gezme yeri.
-Seyir.