Merhaba-Sözlükte “f.t.r.” kökünden türemiş olan ve “yarmak, ikiye ayırmak, yaratmak” anlamlarına gelen bir isim olan fıtratın zikredilen anlamlarının varlığın maddenin yarılarak çıkmasına bir işaret olduğu kabul edilmektedir. Yarılmak, açılmak anl***** gelen infitâr Kur’ân’da bir surenin adıdır

-Orucu sona erdirmek anl***** gelen iftâr da ağzını yemeye içmeye açmak anl***** gelir. Ramazan bayr***** bu sebeple îdü’l-fıtr denilmiştir.

-Kelime olarak fıtratın özellik arzeden anlamı ilk yaratılıştır. Bu sebeple Fâtır kelimesi İlk Yaratıcı anlamında Kur’ân’da Allâh’ın isimlerinden birisi olarak zikredil miştir.

-Istılah anlamında fıtrat, Kur’ân ve Sünnetteki bağlamı da dikkate alındığında daha çok insanın doğuştan gelen yaratılış özelliğini, dış etkilerle bozulmamış saf yapısını, tevhîd akidesini kabule yatkın gerçekliğini ve yeteneğini ifade eder.