Merhaba-Görüntülü, adı konulmuş,
deneyimsel birikimleden kurgulanmış ve
güneş temelkabul merkezli aktif-edilgen
sistemdir.

-Öyle olduğunda; güncel bellek, dışarıdan
gelen her tür nesnel tesirlere karşılık
verirken ölçüsü "O KADAR" dır.

-Ve bu anlamda güncel belleğin içeriği
"KİŞİ" nin "KENDİ" si olmaktadır.