Merhaba
-Katı hal fiziğinde, bir katıda en gevşek bağlı
elektronların enerji düzeyinin ölçüsü.

- Katı cisim ısıtıldığında, cisme elektron eklendiğinde
ya da cisimden elektron çıkartıldığında Fermi düzeyi
değişikliğe uğrar.

- Fermi düzeyleri farklı iki madde birbirine değdirildiğinde;
Fermi düzeyi daha yüksek olan maddeden öbürüne
bir mikdar elektron akar. Bu elektron aktarımı, düşük
Fermi düzeyini yükseltir, yüksek Fermi düzeyini ise
alçaltır. Elektron akımı sona erdiğinde iki maddenin
Fermi düzeyleri eşitlenmiştir.