Merhaba-Herhangi bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymak,
-ziya, ışık ile nurun aksi.
-Dinî anlamdaki manası ise, hak yemek, eziyet, işkence ve baskı kullanmak, adaletsızlık yapmak, hadda aşmak söz ve fiilde aşın gitmek demektir.

Zulüm, arapça bir kelimedir.
"Zale-me" fiilının masdardır. Aynı kökten türemiş bir isim olarak da kullanılır.
Aslı zulm olup Türkçe'de zulüm diye kullanılır. Çoğulu zulümattır.

Kelime olarak zulüm,
-azgınlık, gadr, karanlık, azab ve ezâ ile eş anlamlıdır.
-Zıddı ise, nur, aydınlık ve adalettir.

Kur'ân'ın üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri şüphesiz zulümdür.
Aynı kökden gelen kelimelerle birlikte, Kur'ân'da üç yüz'e yakın yerde geçmektedir.