Merhaba

AMEL

-İş, vazife, hareket, idare, daire, işlemek, yapmak, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş.
-Daha ziyade canlıların bir maksatla yaptıkları işe amel denir.
-Yapılan işte bir gaye ve maksat yoksa buna fiil denir, amel denmez
(Râgıb el-Isfahânî, Müfredât, 348).
-Çoğulu "a'mâl" gelir.
-Gramerde amel, âmilliği, yani bir kelimenin diğer bir kelime üzerindeki tesirini ifade eder.

Amel,
a)iyi (sâlih) ve
b)kötü (seyyi') amel ......olmak üzere ikiye ayrılır.
insan yeryüzüne, nasıl davranışlar göstereceği, iyi ve kötü amellerden neler yapacağı belli olsun diye çıkarılmıştır.
Ayetlerde;

"Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur"
(el-Mülk, 67/2),

"şüphesiz ki, sizi biraz korku, açlık, mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan edeceğiz. sabredenleri müjdele"
(el-Bakara, 2/155),

"Her can ölümü tadacaktır. Biz, sizi denemek için hayır ve serle imtihan ederiz. Siz ancak bize döndürüleceksiniz. "
(el-Enbiya, 21/35)
...buyurulur.