Merhaba-Muvafık ve yerli yerinde, güzel, uygun ve lâtif konuşmak.
-Düşüne düşüne, yavaş yavaş, anlayarak okumak.
-Beyan eylemek ve âşikâr kılmak.
-Kur'an-ı Kerim'i usul ve kaidesine göre, acele etmeksizin,
dura dura anlaya anlaya okumaktır.
Kur'an-ı Kerim tertil üzere nâzil olmuştur.