Merhaba-Ebrâr
- Refik
- Birlikte bulunan.
- Müsavi, eşit.
- Bir hizada olan.
- Refakat, birlik.
-Haşiye yapmak:
-Bir yazının altına veya arkasına bir fikir, mütalaa veya
-TEKLİF/ÖNERME" mahiyetinde ilâve notu koymak.
-Sahife kenarına veya altına yazılan izah.
-Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı.
-Kenar, pervaz.
-Eşik