Merhaba

Resûl-i Ekrem'in (sav) ebediyet âlemine intikâlinden sonra ortaya çıkan fikir ve davranışlar
üç gruba ayırabiliriz:

a) Kitap ve Sünnetin açık nasslarına aykırı olanlar.
Meselâ Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet sarhoşluk veren şeylerin kullanılmasını yasaklamıştır. Bu yasağa uymayanlar Resûlullah (sav) devrinde bulunduğu gibi, O'ndan (sav) sonra da bulunabilir ve bulunmaktadır. İşte bunların yaptığına bidat denmez; isyân, fücûr, fısk... denir.

b) Dinin ibâdet ve iman bölümlerine girmeyen,
dünya hayatını ilgilendiren, serbest bırakılmış sahada cereyan eden âdet, âlet ve davranışlar. Bunların da bidatla alâkası yoktur.

c) Âyet ve hadîslerin emir veya nehy şeklinde temas etmediği, sonradan ortaya çıkarılan
1.İman veya ibâdet olarak dine katılan fikir ve davranışlar
2.Dinin olmazsa olmaz bir gereği olarak algılanıyorsa
3.Kalabalık yerlerde ( cami gibi ) yapılan
4.Diğerlere de bu yenilik öğretilip yaptırılıyorsa
İşte bid’at bunlardır ve bunların hepsi kabîhtir, kötüdür; iyisi yoktur.