Merhaba

-“Mûs┠kelimesi, İbrânîce olan iki kelimeden meydana gelmiş bir bileşik isimdir.
Su manasına gelen “mû” ve ağaç anl***** gelen “sâ”
kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.
-Israilli Peygamber, bu isimle isimlendirilmiştir.
Çünkü annesi onu Firavun’un öldürülmesinden korktuğu zaman bir sandukaya koymuş ve denize atmıştı.
Sonra denizin dalgaları, Firavun’un sarayı yanındaki ağaçların arasına sokuncaya kadar sürüklemişti.
Firavun’un hanımı Asiye’nin câriyeleri yıkanmak için dışarı çıktıklarında sandukayı bulup onu almışlar
ve ona, onu buldukları yere göre ad vermişlerdi.
Bulunduğu yer ise, ağaç ve su idi