Merhaba

- erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya maldır.
-Kadinin dahil oldugu yeni aileden aldigi pesin miras
-Evlilik akdi anında veya akitten önce peşin ödenen
-kadının yaşı,güzelliği,cazibesi,malı mülkü,aklı,dindarlığı,yaşadığı yüzyıl ve yer,bakire ya da dul oluşu gibi faktörler esas alınarak tespit edilen deger

AHKAM AYETLER TEFSIRI'nden;
Mehir


Mehîri Tesbit Edilmiş Ve
Edilmemiş Kadınların Durumu

Nisa sûresinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
Kadınlara mehirlerini hoşnutlukla verin {yani, ey erkekler, aldığınız kadınların mehirlerini farz ola rak verin}. Bununla beraber gönül hoşluğu ile size onun bir kısmını bağışlarlarsa {yani, kadınlar, me-hirlerinin bir kısmını kocalarına helâl ederlerse} onu da afiyetle {yani, helâl ve temiz olarak} yeyinl (Nisâ/4)
Yüce Allah bir başka âyette şöyle buyurmaktadır:
Bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak ister seniz {yani, siz erkekler hanımınızı boşayıp bir başka hanımla evlenmek isterseniz}, öncekine {ya ni, boşamak istediğiniz kadına) kıntar {altın me-hir: 1200 dinar} vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey almayın {yani, koca bu durumdaki eşini boşa mak istediğinde, fidye ile kendisinden kurtulmak maksadıyla onu dövmeye kalkışmasın}. Onu {yani, mehrin bir kısmını}, bühtan ederek {yani, zulmede rek} ve apaçık bir günah yüklenerek alır mısınız? Üstelik birbirinize karışmış {yani, cima etmiş} ve onlar sizden galiz (yani, ağır} bir mîsak almışken! (Nisâ/20-21)
Böylece, mehirden bir şey almanın büyük bir günah olduğuna işaret edilmektedir.
Burada galiz mîsak [ağır söz] ile kasdedilen, onları ya ma'rûf {yani, iyilik} ile tutun yahut ma'rûf {yani, iyilik} ile bırakın (Talâk/2) âyetinde belirtilen Yüce Allah'ın emrini erkeklerin itiraf ve kabul etmiş olmalarıdır.