Merhaba

-Yok eylemek. Gidermek.
-Bir şeyin kökünü kazımak mânasına saht'dan alınmıştır.
-Haramın bereketi olmadığından hânumânlar yıktığı için suht denilmiştir
-Haram mal, her nevi haram

AHKAM AYETLER TEFSIRI'nden;
Suht

Mâide sûresinde şanı yüce Allah şöyle buyurmaktadır.
OnZar {yani, Yahudiler} boyuna haram [suht] yerler 167 {yani, hüküm hususunda rüşvet alırlar -ki bu, Müslümanlara helâl değildir-). (Mâide/42)
Hacc sûresinde de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Şunlar ki, hem küfrettiler, hem de Allah yolundan ve Mescid-i Haram dan [yani, Mekke'den} menedi-yorlar. Oysa ki Biz onu mukîm iyani, Mekke'de ikâmet eden Mekkeliler ile} ve misafiriyani, Mes cid-i Haram halkından olmayıp dışardan gelenler} için müsavi {yani, hacc günlerinde eşiti olmak üzere insanlar için yaptık {yani, Mekkeliler ile dışardan gelen tüm insanlar Mekke'de tek bir şeriata "y ' tâbidir. Mekke evlerinin, ücretle kiralanması bir suht'tur [haramdır]}. (Hacc/25)