Merhaba


Resimli iir - Dramaturg - Resim Fotoraf izim Sanat

Bir tiyatro eserini veya metnini düşünsel anlamda yorumlayarak anlamlı hale getiren ve eserin içeriğinde
yer alması gereken konular üzerinde (metinsel içerik, sahne dekoru, sahne tasarımı, kostüm, ışık, ses,
görüntü vb. tüm olguları alarak) uyumlaştırma yapan ve fikirsel katkı sunan kişidir.

Sahne dışı çalışmalari:
- Oyunu okur ve gereken araştırmayı yapar,
- Yazarlar veya çevirmenlerle oyun üzerine tartışır,
- Tiyatro yayınlarını okur,
- Kültür etkinliklerine katılma ve bu etkinlikler üzerine çalışır,
- Gazete, dergi, kültür sanat dergilerinde mevcut bir tiyatro eserinin bütünlüğü hakkında yazı yazar,
- Yaratıcı drama üzerine genç-yetişkin ve çocukları eğitir.

Sahne üstü çalışmalari:
- Metin inceleme ve araştırmalar yapar,
- Oyuncu ve yönetmen kadrosuyla oyun metnindeki karakterler ve olaylar üzerinde çalışır,
- Oyunun provası esnasında bütünlüğün bozulduğu noktalarda yönetmene fikir sunar.