Merhaba-Bir metnin sahnelenmek amacıyla seçilmesinden, sahneye aktarımına kadar izlenen;
metnin seçilmesi, çözümlenmesi,
günün koşullarına ters düşen bölümlerine dikkat çekilerek gerekiyorsa
yorum doğrultusunda düzenlenmesi,
belirlenen yorumdan sapılan noktalara nesnel biçimde müdahale edilmesini
kapsayan bir süreçler bütünüdür