Merhaba-(Âlem-i Mücerred)Paralel ve soyut bir ortam olan
figürler,mesel âleminde, (mevzu ve mahmulleri)
insan ve yüklendiği program, içeriği ve buna bağlı
uygulamaları oranınca; hayal/akıl yolu
koordinatları alınarak yapılacak kestirim sonucu
(kod,kat'iyy-üd delale ya da şey) ve ibarelerin içerdiği
gizli mânalar hiçbir şüpheye meydan vermeksizin
apaçık ortaya çıkar(keşf.)

Bilinç ve içerdiği enstrümanlar ve bireyin enstrümanları
ahenkli tarzda bir araya getirebilmek için göstereceği
samimi çaba ve de bu süreçte uğrayacağı maddi ve
manevi kayıpları hedefine erim noktasında göze alması
konunun esasını teşkil etmektedir.