Merhaba


-Fonon kuşağı
- teknolojik tesir sahasının musallat
illüzyonlarından aşırı zarar görmeksizin geçebilmek
-aşabilmek için ikâmet edilmekte olunan magnetik
-kimyasal sahanın fon'unda değişimler oluşturabilme
kuvveti "SUS" kavramı ile ifade edilebilinir.

-Ancak kavramın pratikte ya da belli bir sorun karşısında
ve sür'atle aktif hale getirilebilirliği, bireyin bilgi seviyesi
ile orantılı olacaktır. Ve bu noktada sözünü ettiğim bilgi,
zekâ ve akıl kullanılarak deneyimler ve çıkarımlar ile elde
edilmiş sonuçlara bağlı ölçüler toplamı değildir.