Merhaba


Asitler ve bazlar için G. Lewis'in tanımlaması.

-Bu kurama göre bir asit, bir kimyasal tepkimede başka
bir molekülün eşlenmemiş elektron çiftine tutunabilen
bir bileşiktir.

-Kullanılabilir bir elektron çifti bulunan molekül ise BAZ
olarak adlandırılır.

-Bir asit ile bir baz arasındaki tepkimenin/nötrleşmenin
sonucunda, kimyasal bağı oluşturan elektron çiftinin
yalnızca tepkenlerden birisinden geldiği bir katılma
bileşiği oluşur.

-Metal iyonları, kükürt, fosfor ve azot gibi bazı ametal
oksitleri, hidrojen iyonu ya da proton açığa çıkarabilen
maddeler, alüminyum klorür, bor triflüorür, silis ve
alumina gibi belli katı bileşikler, bu tanıma giren asitler
arasındadır.