Müflis : İflas eden, değerlerini yitiren, kendisine ait değerleri kayb eden.