Merhaba-şifre yazımı
-şifre bilimi
-Kriptografi bilgi güvenliğini inceleyen bilim dalıdır.
-yunanca gizli anl***** gelen “kriptos” ve yazı anl***** gelen “graphi”den türetilmiştir
-Kriptografi ; şifreleri yazmak ve Kriptoanaliz; şifreleri çözmek

Modern kriptografinin ilgilendiği ana konular şunlardır:

- Gizlilik; Bilgi hedefi dışındakilerin eline geçmemeli
- Bütünlük; Bilgi saklanması veya iletilmesi sırasında, farkına varılmadan değiştirilememeli
- Reddedilemezlik; Bilgiyi oluşturan ya da gönderen, daha sonra bilgiyi kendisinin oluşturduğunu veya gönderdiğini inkar edememeli
- Kimlik belirleme ; Gönderen ve alıcı, birbirlerinin kimliklerini doğrulayabilmeli