Merhaba-Kur'an. 38.Sure-Mekki.
-Arapcada bir harf
-(Sayi olarak:Osm.) yuz/100
-Bu oluş'un gizli, öbür ve sırrî vaziyetidir
- MEVCUDAD
-Gunessizlikten dogan bitkinlik veren hastalik
-Ing. Uzucu,kederli, üzgün, mahzun, gamlı; hazin, acınacak, esef edilecek; keder verici, kasvetli; bedbaht; hayırsız, yetersiz; çok kötü sad sack ABD,
-(argo) miskin
-sadly z kederle, hüzünle
-sadness i keder, hüzün, üzüntü