Merhaba- Eşlemlilik;"Nedensel Olmayan bir Bağıntı İlkesi" dir.

-Jung; Eşlemliliğin şu üç şekilde oluşabileceğini
belirliyor:

1- Belirli bir psişik içeriğin, kendisine tekâbül eden ve
kendisiyle eşzamanlı olarak meydana gelmişçesine
algılanan nesnel bir süreçle rastlaşması.

2- Öznel bir psişik halin, aşağı-yukarı eşzamanlı
olarak, fakat uzakta oluşan, eşlemlilik niteliğine
sahip, nesnel bir olayın aslına uygun bir yansıması
olduğu daha sonra anlaşılan bir fantasma, (rüya
veya görüntü) ile rastlaşması.

3- İkinci şık ile aynı olup, tek fark, algılanan
olayın gelecekte oluşması ve şimdiki zamanda,
sadece, kendisine tekâbül eden bir fantasma ile
temsil ediliyor olmasıdır.