Merhaba-Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek.
-Ma'rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin
sıfatıdır.
İlm-i Yakîn denir, Ma'rifet-i Yakîn denilmez.

-İlm el-Yakîn: Göz ile görür derecede veya görerek,
müşahede ederek bilmek.
Meselâ; uzakta bir duman görüyoruz.
Orada ateşin varlığını ilmen biliyoruz, demektir.
Bu bilme derecesine ilm-el Yakîn deniyor.

-Ayn el-Yakîn: Ateşe yaklaşıp, gözlerimizle görürsek ona,
Ayn-el Yakîn bilmek deniyor.