Merhaba

-(Peripatetism=) Aristotalesçilik.
-Gezginci.
-Bir yerden bir yere yaya dolaşan.
-Aristo felsefesine ait ya da taraftarı kimse.